மூடு

மின்சாரக் கட்டணம்

பாண்டிச்சேரி வசிப்பவர்கள் ஆன்லைனில் மின் கட்டணம் செலுத்தலாம்.

பார்க்க: http://electricity.puducherry.gov.in

மின்சாரத் துறை

இடம், இருப்பிடம் : நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சலாய் | மாநகரம் : பாண்டிச்சேரி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 605001