மூடு

புகார் அளிப்பது எப்படி?

குடிமக்கள் தங்கள் குறைகள் குறித்த புகார்களை கீழ் கண்ட இணையதள முகவரியில் தெரிவிக்கவும் http://puduvaikural.puducherry.gov.in/

பார்க்க: http://puduvaikural.puducherry.gov.in/

ஆட்சியர் அலுவலகம்

தலைமை செயலர், தலைமை செயலகம், புதுச்சேரி - 605 001.
இடம், இருப்பிடம் : ஆட்சியர் அலுவலகம் | மாநகரம் : புதுச்சேரி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 605009
மின்னஞ்சல் : puduvaikural[dot]pon[at]nic[dot]in