மூடு

பதிவு துறை

பதிவு துறையின்  வளைதள முகவரி  https://regn.py.gov.in

பார்க்க: https://regn.py.gov.in/

பதிவு துறை அலுவலகம்

தரைத்தளம், பதிவு துறை அலுவலகம், காமராஜ் சாலை, புதுச்சேரி -605013
இடம், இருப்பிடம் : பதிவு துறை அலுவலகம் | மாநகரம் : புதுச்சேரி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 605013
தொலைபேசி : 0413-2231271-75 | மின்னஞ்சல் : regn[dot]pon[at]nic[dot]in