மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்

கலெக்டர் மாவட்ட கலெக்டர் கம் மாவட்ட நீதவான் தலைமை தாங்கினார். கலெக்டர் கீழ், கூடுதல் மாவட்ட கலெக்டர் பணியிடங்கள், கீழ் சிறப்பு அதிகாரி மற்றும் வருவாய் அதிகாரி அங்கு உள்ளன. மாஹே மற்றும் யானம் பிராந்திய நிர்வாகிகள் நேரடியாக கலெக்டரிடம் தெரிவிக்கப்படுவர்.