மூடு

தொலைபேசி மற்றும் அஞ்சல் குறியீட்டு எண்

புதுச்சேரி மாவட்டத்தின் எச்.டீ.டீ குறியீட்டு எண் 0413

அஞ்சல் அலுவலகங்கள் அ.கு.எண்.
அபிஷேகபாக்கம் கிளை அலுவலகம் 605007
அரியாங்குப்பம் சார்பு அலுவலகம். 605007
அரும்பார்த்தபுரம் கிளை அலுவலகம் 605110
பாகூர் சார்பு அலுவலகம். 607402
பொம்மியார்பாளையம் கிளை அலுவலகம் 605104
தாவரவியல் பூங்கா சார்பு அலுவலகம். (பாண்டிச்சேரி) 605001
காலாப்பட்டு கிளை அலுவலகம் 605014
கோவிரிநத்தம் கிளை அலுவலகம் 607402
தன்வந்திரி நகர் சார்பு அலுவலகம். 605006
ஏம்பலம் கிளை அலுவலகம் 605106
இரும்பை கிளை அலுவலகம் 605111
கரையாம்புத்தூர் கிளை அலுவலகம். 605106
கரிக்கலாம்பாக்கம் கிளை அலுவலகம் 605007
கரியமாணிக்கம் கிளை அலுவலகம் 605106
கீழூர் கிளை அலுவலகம் 605106
கீழ்புத்துபட்டு பி.ஓ 605014
கிருமாம்பாக்கம் கிளை அலுவலகம் 607402
கோர்க்காடு கிளை அலுவலகம் 605110
கோட்டக்குப்பம் சார்பு அலுவலகம் 605104
குயிலாப்பாளையம் கிளை அலுவலகம் 605101
லாஸ்பேட் சார்பு அலுவலகம் 605008
மடுகரை கிளை அலுவலகம் 605105
மணமேடு கிளை அலுவலகம் 607402
மனப்பட்டு கிளை அலுவலகம் 607402
மண்டகப்பட்டு கிளை அலுவலகம் 605106
மங்களம் கிளை அலுவலகம் 605110
மண்ணடிப்பட்டு கிளை அலுவலகம் 605501
மொரட்டாண்டி கிளை அலுவலகம் 605101
மோட்டூப்பாலையம் கிளை அலுவலகம் 605009
முருங்கப்பாக்கம் கிளை அலுவலகம் 605004
முத்திரப்பாளையம் கிளை அலுவலகம் 605009
முதலியார்பேட்டை சார்பு அலுவலகம். 605004
முத்தியால்பேட்டை சார்பு அலுவலகம். 605003
நல்லவாடு கிளை அலுவலகம் 605007
நெல்லித்தொப்பு சார்பு அலுவலகம். 605005
நெட்டப்பாக்கம் சார்பு அலுவலகம் 605106
ஒதியம்பெட் கிளை அலுவலகம் 605110
ஒதியன்சாலை சார்பு அலுவலகம் 605001
உழவர்கரை கிளை அலுவலகம் 605010
பத்மினி நகர் சார்பு அலுவலகம். 605012
பந்தக்கல் கிளை அலுவலகம் 673310
பில்லைச்சாவடி கிளை அலுவலகம் 605014
பிள்ளையார்குப்பம் கிளை அலுவலகம் 607402
பெரியகடை சார்பு அலுவலகம். 605001
பாண்டிச்சேரி நீதிமன்றங்கள் சார்பு அலுவலகம் 605001
பாண்டிச்சேரி H.O 605001
பாண்டிச்சேரி வடக்கு சார்பு அலுவலகம் 605001
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம் சார்பு அலுவலகம். 605014
பூரணாங்குப்பம் கிளை அலுவலகம் 605007
பூத்துறை கிளை அலுவலகம் 605111
ராயப்புதுப்பாக்கம் கிளை அலுவலகம் 605111
ரெட்டியார்பாளையம் சார்பு அலுவலகம். 605010
சாராம் எஸ் 605013
சேதராப்பேட் கிளை அலுவலகம் 605111
சேலியடு கிளை அலுவலகம் 607402
செல்லிபட்டு கிளை அலுவலகம் 605501
ஸ்ரீ அரவிந்தோ ஆசிரமம் சார்பு அலுவலகம். 605002
சுல்தான்பேட்டை கிளை அலுவலகம் 605110
தட்டாஞ்சாவடி சார்பு அலுவலகம் 605009
தேங்காய்த்திட்டு கிளை அலுவலகம். 605004
திம்மநாயக்கன்பாளையம் கிளை அலுவலகம் 605007
திருக்கனூர் சார்பு அலுவலகம். 605501
வாதானூர் கிளை அலுவலகம் 605501
வீராம்பட்டினம் கிளை அலுவலகம் 605007
வெங்கடா நகர் சார்பு அலுவலகம் 605011
வில்லியனூர் சார்பு அலுவலகம். 605110
விமகௌண்டன்பாளையம் கிளை அலுவலகம் 605009
வீராணம் கிளை அலுவலகம் 605106