மூடு

சுற்றுலாத் தலங்கள்

Filter:
பாரதி பூங்கா, புதுச்சேரி
பாரதி பூங்கா, ரூ செயின்ட் கில்ஸ் வீதி, வொய்ட் டவுன், புதுச்சேரி

பழைய பாண்டிச்சேரி நகரின் மையத்தில் பாரதி பூங்கா உள்ளது. ராஜ்பவனுக்கு எதிரே உள்ள ஒரு அழகிய பூங்கா இது.

Botanical Garden, Puducherry
தாவரவியல் பூங்கா

பாண்டிச்சேரி தோட்டம் மிகவும் பழமையான மரங்களையும், பெரிய வகை தாவரங்களையும் கொண்டிருக்கிறது.