மூடு

Thiru. Amman Sharma

AmanSharma

Regional Administrator Office, Civil Station, Yanam - 533464.

மின்னஞ்சல் : ra[dot]yanam[at]nic[dot]in
பதவி : The Regional Administrator, Yanam
தொலைபேசி : 0884-2321223
தொலைநகல் எண். : 0884-2321843
அறை எண் : -